Porcilis APP vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot Actinobacillus pleuropneumoni hos gris.

QI09A B07 (Actinobacillusvaksine, Haemophilusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Actinobacillus pleuropneumoniae antigenkonsentrat 600 mg (OMP (outer membrane protein) 50 enheter, Apx I toksoid 50 enheter, Apx II toksoid 50 enheter, Apx III toksoid 50 enheter), dl-alfatokoferolacetat, formaldehyd, polysorbat 80, simetikon.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Apx I, Apx II, Apx III og OMP induserer antistoffer, som bidrar til å beskytte mot pleuropneumoni forårsaket av Actinobacillus pleuropneumoniae. Antigenene er inkorporert i en vandig adjuvans for å øke stimulering av immunitet.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av avvente smågriser for å redusere mortalitet, kliniske symptomer og lesjoner ved pleuropneumoni forårsaket av Actinobacillus pleuropneumoniae. Immunitet er vist fra 2 uker etter fullført vaksinasjon. Immunitetsvarighet: 11 uker.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Milde til moderate reaksjoner på injeksjonsstedet, forsvinner innen 5 dager etter vaksinering. Anoreksi og nedsatt aktivitet/depresjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Forbigående temperaturøkning (opptil 2°C), nedsatt appetitt, oppkast, respirasjonsfrekvens med endring mot abdominal respirasjon og dyspné. Dette forsvinner innen 24 timer Svært sjeldne (<1/10 000): Anafylaksi.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Det anbefales ikke å vaksinere dyr rett før eller etter fôring. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegg eller etikett vises. Ved søl på hud, vask med såpe og vann.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet eller diegiving.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Dyr kan vaksineres fra 6 ukers alder. 2 doser med minst 4 ukers mellomrom er nødvendig. Det anbefales å gi dosene ved 6 og 10 ukers alder. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Rist flasken kraftig før og med jevne mellomrom under bruk. Rent og sterilt vaksinasjonsutstyr skal brukes. Automatisk vaksinasjonsutstyr anbefales. Maks. beskyttelse bør oppnås før starten på oppfôringsperioden. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: Dyp i.m. injeksjon.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

 

Pakninger

Porcilis APP vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 100 ml (flaske) 148822 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Porcilis APP vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2019


Sist endret: 30.01.2019