Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 5 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Medroksyprogesteronacetat 5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Med delestrek.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Undertrykker ovulasjon og dannelse av corpus luteum gjennom et feedback-system som hindrer frigjørelse av de gonadotrope hormoner fra hypothalamus.
Absorpsjon: Absorberes raskt, men ufullstendig fra mage-tarmkanalen.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via gallen, i liten grad via urin.

Indikasjoner 

Kortvarig utsettelse og avbrytelse av løpetid hos hund. Langvarig utsettelse av løpetid hos katt. Metroragi hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til dyr som ikke er kjønnsmodne, til drektige eller diegivende dyr, til dyr med neoplasi, diabetes mellitus eller akromegali, til dyr med sykelige tilstander i vagina, livmor, melkekjertler eller andre reproduksjonsabnormaliteter, til dyr med sykdommer i lever eller bukspyttkjertel. Bør ikke gis som langtidsbehandling til dyr i løpetiden, siden dette kan øke risikoen for å indusere forstyrrelser, spesielt hos eldre dyr.

Bivirkninger

Følgende symptomer kan opptre, vanligvis kort tid etter at behandlingen er igangsatt, og vanligvis forbigående: Økt appetitt og vektøkning, endring i oppførsel, utvikling av jur. Andre bivirkninger er cystisk endometriehyperplasi, jurtumor, binyresuppresjon, diabetes mellitus, akromegali. Det er særlig risiko for bivirkninger ved langtidsbruk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved avbrutt løpetid hos tispe vil neste løpetid komme noe tidligere enn forventet. Løpetiden til en hunnkatt kan inntreffe ved varierende tidspunkter etter seponering. Langtidsbehandling (for avbrytelse av mer enn én løpetid) anbefales ikke hos avlsdyr. Hos noen hunnkatter kan anøstrus og diøstrus være vanskelig å oppdage, og de kan forveksles med tidlig drektighet. Det kan være nødvending å isolere hunnkatten i en løpetidsperiode for å sikre at administreringen starter før brunst. Hos eldre dyr anbefales det å overvåke en mulig utvikling av glukosuri assosiert med diabetes mellitus. Før behandling igangsettes skal grundig klinisk undersøkelse utføres. Preparatet skal ikke brukes ved mistenkte eller bekreftede sykelige tilstander i skjede og livmor, som f.eks.: Neoplasi, cystisk endometrisk hyperplasi med sekundær bakteriell infeksjon, pyometra, metritt, polycystisk ovarie eller granulosacelletumor. Ved langtidsbehandlingen bør dyret undersøkes jevnlig av veterinær. Ved metroragi: Dersom behandling ikke har effekt eller tilstanden er tilbakevendende, skal diagnosen og behandlingen revurderes.

Dosering 

Katt: Langvarig utsettelse av løpetid: 1 tablett pr. uke hele året. Metroragi: 1-2 tabletter daglig. Hund: Avbrytelse av løpetid og utsettelse av påfølgende løpetid: <15 kg: 2 tabletter daglig i 4 dager og deretter 1 tablett daglig i 12-14 dager. >15 kg: 4 tabletter daglig i 4 dager og deretter 2 tabletter daglig i 12-14 dager. Metroragi: 2 tabletter daglig.

Overdosering/Forgiftning

Enkeltstående tilfeller av overdosering forventes ikke å ha uheldige effekter.

 

Pakninger

Perlutex vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg hund og katt 20 stk. (blister) 510901 C
60 stk. (blister) 174571 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Perlutex vet. TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2013


Sist endret: 23.10.2018