Oxolinsyre vet.

Skretting

Bredspektret kjemoterapeutikum.

ATCvet-nr.: QJ01M B91

 MEDISINPELLET 5 g/kg til laks: 1000 g inneh.: Oksolinsyre 5 g, fiskefôr inneholdende proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler, godkjente konserveringsmidler, farge og tekniske hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av bakterienes DNA-syntese.
Absorpsjon: Ufullstendig fra mage-tarmkanalen. Betydelig individforskjell hos laks. Cmax mellom 1,5-4 µg/ml oppnås 17-33 timer etter en enkeltdose.

Indikasjoner 

Bakterielle infeksjoner hos laksefisk forårsaket av oksolinsyrefølsomme gramnegative mikroorganismer som f.eks. Aeromonas salmonicida.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes dersom en vesentlig del av populasjonen antas å ha et unormalt fôropptak.

Forsiktighetsregler 

Ved bruk av preparatet skal det tas hensyn til offentlig og lokal antibiotikapolitikk. Så langt det er mulig skal all bruk av kinoloner baseres på resistenstesting. Bruk av preparatet som avviker fra instruksjonene i preparatomtalen kan medføre økt prevalens av bakterier som er resistente mot kinoloner og kan medføre redusert effekt av behandling med andre (fluoro)kinoloner pga. kryssresistens. Det er risiko for allergiske reaksjoner og andre uheldige virkninger ved innånding av legemiddelholdig støv. Bruk hansker og overtrekkstøy ved håndtering av medisinpellet, unngå å puste inn støv og bruk maske om nødvendig. Vask hender og ansikt etter håndtering av medisinpellet.

Dosering 

Anbefalt dose er 25 mg oksolinsyre pr. kg fisk i 6 av 10 dager (totaldose: 150 mg pr. kg fisk). Tilsvarer utfôring av medisinpellet på 0,5% av biomassen (5 kg/tonn) på dagene 1, 2, 4, 6, 8 og 10. Dersom fôropptaket er godt over 0,5% pr. dag gis dagsdosen i ett måltid ved dagens begynnelse. Fisken fôres med vanlig fôr resten av dagen. Dersom appetitten er ned mot 0,5% pr. dag gis dagsdosen i flere måltider i løpet av dagen. Fisken sultes eller gis ordinært fôr dagene 3, 5, 7 og 9 avhengig av fiskens appetitt. Utfôringen bør foregå relativt raskt i hvert måltid og det bør legges vekt på god spredning av pelletene. Fisken bør gis medisinpellet av samme størrelse som vanlig fôr. Dersom dette ikke er tilgjengelig er det bedre å redusere enn å øke pelletstørrelsen. Ved beregning av total mengde medisinpellet til en kur bør det tas hensyn til tilvekst i behandlingsperioden.

Fiskens størrelse

Pelletstørrelse

75-150 g

3 mm

150-600 g

4,5 mm

600-1200 g

7 mm

1200-

9 mm


Tilbakeholdelsestider

Tilbakeholdelsestiden er avhengig av vanntemperaturen, både i behandlings- og utskillelsesperioden: Vanntemperatur >12°C gir tilbakeholdelsestid på 40 dager, vanntemperatur på 8-12°C gir tilbakeholdelsestid på 40-60 dager og vanntemperatur på <8°C gir tilbakeholdelsestid på >60 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet.

Sist endret: 03.07.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2009


 

Pakninger og SPC


Oxolinsyre vet., MEDISINPELLET:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
5 g/kglaksPreparatet er unntatt fra krav om omsetning via legemiddelgrossist/ apotek. Leveres i plastsekk à 25 kg eller storsekk à 500 kg med hhv. 3, 4.5, 7 eller 9 mm pellet 456244SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.