Ovivac P vet.

MSD Animal Health


Klostridie-/pasteurellavaksine.

QI04A B05 (Klostridievaksine, Pasteurellavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til sau: 1 ml inneh.: Clostridium perfringens (D) (stamme 603) toksoid min. 58 TCP enheter, Cl. septicum (stamme 505) toksoid 3 TCP enheter, Cl. tetani (stamme S1123/91) toksoid 5,5 TCP enheter, Cl. chauvoei 1,25 × 108 celler og ekvivalent toksoid av stammene 655, 656, 657, 658 og 1048, 5 × 108 inaktiverte celler av serotypene A1, A2, A6, A7 og A9 av Mannheimia haemolytica, 5 × 108 inaktiverte celler av serotypene T3, T4, T10 og T15 av Pasteurella trehalosi, aluminiumhydroksidgel 350 mg, trometamol, maleinsyre, natriumklorid, formaldehyd, tiomersal 67-150 μg, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer immunforsvaret til å produsere antistoffer.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av sau mot «pulpy kidney», bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Passiv immunisering av lam via kolostrum fra vaksinerte søyer.

Kontraindikasjoner 

Syke og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

Bivirkninger

Overømfintlighetsreaksjoner kan forekomme. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme, hevelser (kuler) etter vaksinasjon kan vare inntil 3-4 måneder.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå stress i forbindelse med vaksinasjon, spesielt sent i drektigheten da dette kan føre til metabolske forstyrrelser og risiko for abort. Dyr i en inkubasjonsfase kan vise sykdomstegn etter vaksinasjon. Bytt kanyler ofte ved flokkbehandling.

Interaksjoner 

Immunsuppressive legemidler bør ikke brukes like før eller like etter vaksinering. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Vaksinen kan anvendes til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

1 dose er 2 ml. Vaksinen appliseres subkutant. Rist flasken før bruk. Det anbefales å bruke en ventilert automatsprøyte da flasken ikke er sammenpressbar. Uvaksinerte søyer: 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall. For beskyttelse av lam via kolostrum gis siste injeksjon 6-4 uker før forventet lamming. Vaksinerte søyer: Revaksinasjon 1 gang årlig, 6-4 uker før forventet lamming. Lam: Lam fra uvaksinerte søyer vaksineres fra 3 ukers alder med 2 injeksjoner, med 4-6 ukers mellomrom. Lam fra vaksinerte søyer er beskyttet mot klostridieinfeksjon i ca. 12 uker, mot pasteurellose i ca. 4 uker. Avhengig av hvilke infeksjoner man vil beskytte mot, vaksineres lam fra vaksinerte søyer med 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall fra og med nevnte tidspunkter. Vær: Grunnimmunisering er 2 injeksjoner med 4-6 ukers intervall. Årlig revaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Det ble ikke observert lokale eller systemiske reaksjoner i «overdoseforsøk» utført på lam.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgn. Ved slakting innen 2 uker kasseres injeksjonsstedet.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Bør brukes samme dag.

 

Pakninger

Ovivac P vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
sau 100 ml (plastflaske) 505552 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ovivac P vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.10.2015


Sist endret: 25.11.2015