Otimectin vet.

Le Vet


Antiparasittært middel.

QS02Q A03 (Ivermektin)ØREGEL 1 mg/g til katt: 1 g inneh.: Ivermektin 1 mg, hydroksyetylcellulose, propylenglykol.


Egenskaper

Klassifisering: Ivermektin tilhører gruppen avermektiner, en gruppe av nært beslektede makrosykliske laktoner. Ivermektin har bred antiparasittær aktivitet mot nematoder og artropoder.
Virkningsmekanisme: Hemmer nerveimpulser. Bindes selektivt og med høy affinitet til glutamatmedierte kloridkanaler i nerve- og muskelceller. Dette fører til økt permeabilitet for kloridioner i cellemembranen og hyperpolarisering av nerve- eller muskelceller, som igjen fører til paralyse og død hos parasittene.

Indikasjoner 

Behandling av infestasjon med øremidd (Otodectes cynotis) hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Perforert trommehinne. Dersom ikke hele trommehinnen kan inspiseres. Dersom ytre øregang er tilstoppet pga. kronisk inflammasjon. Ved systemiske sykdommer.

Bivirkninger

Hos kattunger, katter med hull på trommehinnen eller katter med obstruksjon av øregangen, kan utilsiktet bruk føre til bivirkninger karakterisert ved hemming av sentralnervesystemet, i form av apati, anoreksi, mydriasis, ataksi, tremor og salivasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Alle katter i samme husstand bør behandles samtidig mot Otodectes cynotis-infestasjon. Andre mottagelige selskapsdyr (hunder, ildere) i husstanden bør også behandles med egnede preparater når tilstedeværelse av øremidd er påvist og bekreftet. Bør ikke brukes til katter <16 ukers alder.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av legemidler som interagerer med P-glykoprotein bør unngås.

Drektighet/Laktasjon

Ikke vist tegn på teratogen eller føtotoksisk effekt ved konsentrasjoner benyttet i studier på laboratoriedyr, men sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegivning er ikke undersøkt.

Dosering 

Fyll ytre øregang. Gjenta administreringen etter 7 dager og 14 dager. Ytterligere veterinærkontroll anbefales etter behandling, da det kan være behov for gjentatt eller revurdering av behandling. Administrering: Lokal bruk i ytre øregang. Ørene skal vaskes/renses før bruk, og begge ører må behandles.

Overdosering/Forgiftning

Det er ikke sett tegn til overdosering etter 2 gangers behandling med 7 dagers mellomrom, og med 5 ganger høyere enn anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd: 4 uker. Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

 

Pakninger og SPC

Otimectin vet., ØREGEL:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1 mg/gkatt10 g (tube)142203C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.11.2014