Organisasjoner

Veterinærinstituttet Oslo

Ullevålsv. 68

Postboks 750 Sentrum

0106 Oslo

Telefon: 23 21 60 00

E-post: postmottak@vetinst.no

www.vetinst.no