Organisasjoner

Veterinærinstituttet Bergen

Thormølens g. 53 C

Postboks 1263 Sentrum

5811 Bergen

Telefon: 91 85 88 66

E-post: post.vib@vetinst.no