OrganisasjonerMattilsynet
Regionkontoret for Nordland,
Troms og Finnmark

Strandg. 16

8400 Sortland