Nye Veterinærkatalogtekster september 2022

Ekyflogyl vet. «Audevard» (QM02A X99 prednisolon og lidokain)
Kortikosteroid + lokalanestetikum

Milpro vet. «Virbac» (QP54A B51 milbemycinoksim og prazikvantel)
- Anthelmintikum.
Tabletter til hund >5 kg og katt >2 kg er remarkedsført mens tabletter til små hunder, valper, små katter og kattunger er nytt i Veterinærkatalogteksten.

Nye Veterinærkatalogtekster august 2022

Amodip «Ceva Santé Animale» (QC08C A01 amlodipin)
- Kalsiumkanalblokker.

Apoquel «Zoetis» (QD11A H90 oklacitinib)
- Middel mot allergisk dermatitt, JAK-hemmer.
Nytt i Veterinærkatalogteksten er tyggetabletter.