INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert PD-virus (Salmon pancreas disease virus) stamme F93-125, ≥70% RPS. Adjuvans: Montanid ISA 763A VG.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virusvaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot PD-virus i atlantisk laks for å redusere dødelighet, lesjoner i hjerte og vekttap. Begynnende immunitet: 500 døgngrader. Immunitetsvarighet: Minst 12 måneder for reduksjon av lesjoner i hjerte, 18 måneder for reduksjon av dødelighet og reduksjon av vekttap.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere dødelighet, lesjoner i hjerte og vekttap forårsaket av pankreassykdom.

Bivirkninger

Etter vaksinering kan svært små lesjoner observeres i bukhulen. 9 uker etter vaksinering er det svært vanlig å observere en «Speilberg score» på 1 (gjennomsnittlig «Speilberg score» er 0,61). Ved slakting vil disse lesjonene være forsvunnet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksinering er anbefalt for fisk på minimum 35 gram. Kun frisk fisk skal vaksineres. Vaksinering er anbefalt ved vanntemperaturer <17°C. Vaksinering ved høye vanntemperaturer (>17°C) kan føre til økning av lokale reaksjoner. Vaksinens virkeevne ved temperaturer <10°C er ikke dokumentert. Vaksinering av fisk <anbefalt minimumsvekt (35 gram) kan føre til økning av lokale reaksjoner. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Det finnes sikkerhets- og effektdata, som viser at vaksinen kan administreres minst 240 døgngrader eller minst 3 uker før administrering av Norvax Minova 6 vet. (effektivitetsdata er tilgjengelig for 5 av de 6 komponentene i Norvax Minova 6 vet.; ingen data er tilgjengelig for Moritella viscosa komponenten). Når fisk er vaksinert med Norvax Compact PD vet, etterfulgt av Norvax Minova 6 vet., kan melanisering og en økning i frekvens og alvorlighetsgrad av abdominale lesjoner forekomme gjennom produksjonssyklusen. Størrelsen på lesjonene kan variere fra svært små til store, sammenlignet med vaksinering med kun Norvax Compact PD vet. Ved slakting er «Speilberg score» på 1 og 2 svært vanlig, og en «Speilberg score» på 3 og 4 er vanlig (gjennomsnittlig «Speilberg score» er 1,7) når begge vaksinene brukes sammen. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk av denne vaksinen sammen med andre preparater enn Norvax Minova 6 vet. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Mulig innvirkning av primærvaksinering på gyting er ikke undersøkt. Skal ikke brukes til fremtidig stamfisk.

Dosering 

Dosen er 0,1 ml pr. fisk med en minimumsvekt på 35 gram. Administrering: Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. en finnelengde foran bukfinnens basis. Les pakningsvedlegget før bruk. Rist flasken godt før bruk.

Overdosering/Forgiftning

Etter administrering av dobbelt dose er det svært vanlig å observere en «Speilberg score» på 1, 2 og 3 (gjennomsnittlig «Speilberg score» er 2,05).

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 4 timer.

 

Pakninger

Norvax Compact PD vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 500 ml (flaske) 515591 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Norvax Compact PD vet. INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.07.2016


Sist endret: 05.08.2016