Noroclav vet.

Norbrook


Antibiotikum, penicillin + betalaktamasehemmer.

QJ01C R02 (Amoksicillin, Klavulansyre)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 40 mg/10 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 40 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Azorubin (E 122).


TABLETTER 200 mg/50 mg og 400 mg/100 mg til hund: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 200 mg, resp. 400 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Azorubin (E 122).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amoksicillin hemmer celleveggsyntesen. Klavulansyre beskytter amoksicillin mot nedbrytning av betalaktamase. Hurtig innsettende baktericid effekt mot grampositive og gramnegative bakterier som f.eks. stafylokokker, streptokokker, klostridier, E. coli (de fleste betalaktamaseproduserende stammer), Campylobacter, Pasteurella og Proteus.
Absorpsjon: Cmax: Amoksicillin: Hund: 1,98 timer. Katt: 2,69 timer. Klavulansyre: Hund: 1,57 timer. Katt: 1,83 timer.
Proteinbinding: Hund: Amoksicillin: 34%, klavulansyre ca. 25%.
Fordeling: For amoksicillin oppnås høyest vevskonsentrasjon i nyrer (urin) og galle. Høye konsentrasjoner også i lever, lunger, hjerte og milt.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner hos hund og katt forårsaket av betalaktamaseproduserende bakterier som er følsomme for amoksicillin i kombinasjon med klavulansyre. Hudinfeksjoner (inkl. overflatiske og dype pyodermier) forårsaket av følsomme stafylokokker. Urinveisinfeksjoner forårsaket av følsomme stafylokokker eller E. coli. Luftveisinfeksjoner forårsaket av følsomme stafylokokker. Enteritt forårsaket av E. coli. Sensitivitetsundersøkelse anbefales ved behandlingsstart. Behandling bør bare fortsette hvis sensitivitetstesten er positiv.

Kontraindikasjoner 

Kjent hypersensitivitet for penicillin eller andre betalaktamantibiotika. Skal ikke brukes til kanin, marsvin eller hamster. Skal ikke brukes til dyr som lider av alvorlig nyresvikt med anuri eller oliguri. Bør ikke brukes til dyr med Pseudomonasinfeksjon.

Bivirkninger

Hypersensitivitet, gastrointestinale symptomer og allergiske reaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hos dyr med lever eller nyresvikt bør dosen vurderes nøye. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet til dyr: Penicilliner og cefalosporiner kan forårsake hypersensitivitet etter injeksjon, inhalering, svelging eller kontakt med huden. Penicilliner kan gi kryss-sensitivitet for cefalosporiner og omvendt. Personer med kjent hypersensitivitet for penicillin bør unngå kontakt med preparatet. Ved symptomer som hudutslett etter kontakt med legemidlet, bør det søkes legehjelp. Pustebesvær, hevelse i ansikt, lepper eller øyne er alvorlige symptomer, og øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.

Interaksjoner 

Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider og tetrasykliner kan hindre effekt av penicilliner. Penicilliner kan forsterke effekten av aminoglykosider.

Drektighet/Laktasjon

Det er ikke påvist teratogene effekter på forsøksdyr.

Dosering 

Hund og katt: 10 mg amoksicillin pr. kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Rutinebehandling ved alle indikasjoner: Flesteparten av tilfellene responderer ved 5-7 dagers behandling. Kroniske og refraktære tilfeller: Ved omfattende vevsdestruksjon kan det være påkrevet med lenger behandlingstid. Administrering: Tablettene kan knuses og blandes med litt fôr. Kan deles (har delestrek).

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger

Noroclav vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
40 mg/10 mg hund og katt 20 stk. (blister) 020021 C
100 stk. (blister) 020086 C

Noroclav vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
200 mg/50 mg hund 10 stk. (blister) 559429 C
20 stk. (blister) 020006 C
50 stk. (blister) 383330 C
400 mg/100 mg hund 10 stk. (blister) 134418 C
25 stk. (blister) 134441 C
100 stk. (blister) 134453 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Noroclav vet. TABLETTER 40 mg/10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Noroclav vet. TABLETTER 200 mg/50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Noroclav vet. TABLETTER 400 mg/100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2013


Sist endret: 07.01.2019