Nobivac Parvo vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot parvovirus hos hund.

QI07A D01 (Parvovirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Hundeparvovirus (CPV), levende svekket (stamme 154), minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret oppløsning.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vaksinen inneholder attenuert antigen som stimulerer til aktiv immunitet mot parvovirus. Effekten av vaksinen kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus. Begynnende immunitet er vist fra 1 uke etter vaksinering og immuniteten varer i inntil 3 år.

Bivirkninger

Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte oppløsningsvæske eller leptospirosevaksine (stamme 820K, Ca-12-000) i Nobivac-serien, kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter hos ca. 10% av dyrene. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i rabiesvaksine (stamme Pasteur RIV) i Nobivac-serien, kan det sees forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser på 1-4 cm i diameter i inntil 3 uker. Hevelsene kan være smertefulle i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres unødig for infeksjonsrisiko den 1. uken etter vaksinering. Vaksinens parvoviruskomponent kan spres i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, med unntak av leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000) og rabies- (stamme Pasteur RIV) vaksiner i Nobivac-serien. Det anbefales at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før eller etter vaksinering med Nobivac Parvo vet.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CPV- (stamme 154) antigen i Nobivac-serien.

Dosering 

1 dose (1 ml) gis s.c. Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte oppløsningsvæske (1 ml) eller med leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000) eller rabies- (stamme Pasteur RIV) vaksiner i Nobivac-serien. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger og SPC

Nobivac Parvo vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund5 sett (hettegl.)058823C
25 sett (hettegl.)058832C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.06.2011