Nobivac DHP vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus hos hund.

QI07A D02 (Adenovirusvaksine, Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, hepatittvirus (CAV2), stamme Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), stamme 154, minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vaksinen inneholder attenuerte antigener som stimulerer til aktiv immunitet mot valpesykevirus, parvovirus, smittsom hepatitt forårsaket av adenovirus type 1 og luftveissykdom forårsaket av adenovirus type 2. Effekten av vaksinen kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Begynnende immunitet 1 uke etter vaksinasjon. Varighet av immunitet: 3 år.

Bivirkninger

Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte suspensjonssvæske, kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres for unødig infeksjonsrisiko den første uken etter fullført grunnvaksinering eller revaksinering. Vaksinens parvoviruskomponent kan skilles ut i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose hos hund forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Etter administrering av en leptospirosevaksine kan det sees forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) noen dager etter vaksinering, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller redusert appetitt. På injeksjonsstedet kan sees en liten forbigående hevelse (≤4 cm), som kan være hard og smertefull ved palpasjon. Enhver slik hevelse vil enten være forsvunnet eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Etter administrering av en overdose Nobivac DHP vet. blandet med en overdose av en leptospirosevaksine i Nobivac-serien, er det observert forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare lenger enn 5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme dag, men ikke blandet med, levende vaksiner for intranasal administrering i Nobivac-serien, mot smittsom trakeobronkitt forårsaket av Bordetella bronchiseptica og/eller hundens parainfluensavirus. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica. Ved samtidig bruk av Nobivac DHP vet. og vaksinene nevnt ovenfor må minimum vaksinasjonsalder for hver vaksine tas i betraktning. På vaksineringstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimum vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Les preparatomtalene før preparater administreres samtidig. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CDV- (stamme Onderstepoort), CAV2- (stamme Manhattan LPV3) og CPV- (stamme 154) antigener inkl. i Nobivac-serien.

Dosering 

1 dose (1 ml) gis s.c. Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose nevnt under Interaksjoner, der disse preparatene er godkjent. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som f.eks. desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 

Pakninger

Nobivac DHP vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 sett (hettegl.) 058841 C
25 sett (hettegl.) 058850 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac DHP vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.04.2022


Sist endret: 08.04.2022