NexGard

Merial

Ektoparasittmiddel.

ATCvet-nr.: QP53B E01

 TYGGETABLETTER 11 mg til hund 2-4 kg: Hver tyggetablett inneh.: Afoksolaner 11,3 mg, hjelpestoffer. Biffsmak.


TYGGETABLETTER 28 mg til hund >4-10 kg: Hver tyggetablett inneh.: Afoksolaner 28,3 mg, hjelpestoffer. Biffsmak.


TYGGETABLETTER 68 mg til hund >10-25 kg: Hver tyggetablett inneh.: Afoksolaner 68 mg, hjelpestoffer. Biffsmak.


TYGGETABLETTER 136 mg til hund >25-50 kg: Hver tyggetablett inneh.: Afoksolaner 136 mg, hjelpestoffer. Biffsmak.


Egenskaper

Klassifisering: Ektoparasittmiddel til systemisk bruk. Insekticid og acaricid tilhørende isoksazolinfamilien.
Virkningsmekanisme: Virker på ligandstyrte kloridkanaler, spesielt de GABA-styrte, og blokkerer dermed pre- og postsynaptisk overføring av kloridioner over cellemembraner. Dette gir ukontrollert aktivitet i CNS og død hos insekter/midd. Selektiv toksisitet overfor insekter/midd i forhold til pattedyr kan skyldes ulik følsomhet i GABA-reseptorer hos insekter/midd og pattedyr. Virker på voksne lopper samt flere flåttarter (Dermacentor reticulatus, D. variabilis, Ixodes ricinus, I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum og Haemaphysalis longicornis). Dreper lopper innen 8 timer og flått innen 48 timer. Dreper lopper før eggproduksjon og forebygger derfor kontaminering av husstanden.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet 74%. Tmax 2-4 timer.
Fordeling: Vd 2,6 ± 0,6 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 2 uker, men kan variere mellom raser (f.eks. ≤47,7 dager hos Collier ved 25 mg/kg kroppsvekt), clearance 5 ± 1,2 ml/time/kg.
Utskillelse: Som metabolitter og uendret i urin og galle, hvorav mesteparten i galle.

Indikasjoner 

Behandling av loppeinfestasjon (Ctenocephalides felis og C. canis) og flåttinfestasjon (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) hos hund. 1 behandling virker i hhv. ≥5 uker og ≤1 måned. Kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot loppeallergieksem (FAD). Lopper og flått må feste seg til verten og begynne å spise for å bli eksponert for virkestoffet. Behandling av demodikose (forårsaket av Demodex canis). Behandling av skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Lette gastrointestinale effekter (oppkast, diaré), pruritus, letargi, anoreksi og nevrologiske tegn (kramper, ataksi og muskeltremor) er rapportert i svært sjeldne tilfeller. De fleste bivirkningene var forbigående og kortvarige.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Parasittene må suge blod av verten for å bli eksponert for afoksolaner, og risiko for overføring av parasittbårne sykdommer kan derfor ikke utelukkes. Behandling av valper <8 uker og/eller hunder <2 kg skal baseres på nytte-/risikovurdering av behandlende veterinær.

Drektighet/Laktasjon

Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Lopper og flått: Gis 1 gang i måneden i loppe- og/eller flåttsesongen, basert på lokal epidemiologisk situasjon. Demodikose: Gis 1 gang i måneden inntil det er bekreftet 2 negative hudavskrap med 1 måneds intervall. Alvorlige tilfeller kan kreve fortsatt månedlig behandling. Det anbefales å behandle ev. underliggende sykdom. Skabb: Gis 1 gang i måneden i 2 påfølgende måneder. Klinisk vurdering, inkl. hudavskrap, kan vise behov for fortsatt månedlig behandling. Administrering: Gis i en dose på 2,7-7 mg/kg kroppsvekt, 1 tyggetablett av styrken beregnet til hundens kroppsvekt. Til hund >50 kg kroppsvekt brukes en egnet kombinasjon av tyggetabletter av ulik/samme styrke. Skal ikke deles. Kan tygges, og er velsmakende for de fleste hunder. Dersom hunden ikke aksepterer tyggetablettene, kan de gis sammen med mat. For å hindre at barn får tilgang til preparatet skal kun 1 tyggetablett tas ut av blisterpakningen hver gang. Legg blisterpakningen med resten av tyggetablettene tilbake i esken. Vask hendene etter håndtering.

Overdosering/Forgiftning

Det er ikke sett bivirkninger hos Beaglevalper >8 uker som ble behandlet med 5 × maks. dose gjentatt 6 ganger med 2-4 ukers mellomrom.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QP53B E01

Sist endret: 06.02.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


NexGard, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
11 mghund 2-4 kg3 stk. (blister)395805CSPC_ICON
6 stk. (blister)060567CSPC_ICON

NexGard, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
28 mghund >4-10 kg3 stk. (blister)530207CSPC_ICON
6 stk. (blister)471248CSPC_ICON

NexGard, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
68 mghund >10-25 kg3 stk. (blister)196181CSPC_ICON
6 stk. (blister)103808CSPC_ICON

NexGard, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
136 mghund >25-50 kg3 stk. (blister)529417CSPC_ICON
6 stk. (blister)048862CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.