Antibiotikum.

ATCvet-nr.: QS01A A13

 ØYEDRÅPER, suspensjon 1% til hund og katt: 1 g inneh.: Fusidinsyre 10 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, dinatriumedetat 0,5 mg, karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 g.


Egenskaper

Klassifisering: Lipofilt steroidantibiotikum uten hormonell virkning.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes proteinsyntese ved å bindes til ribosomer. Det oppnås baktericid effekt overfor vanlig forekommende øyepatogene bakterier. Spesiell høy aktivitet overfor Staph. intermedius, Staph. aureus og Staph. epidermidis uavhengig av penicillinaseproduksjon. Resistensutvikling forekommer. Enterobacteriaceae og Pseudomonas spp. er resistente. Det er ikke kryssresistens mellom fusidin og noe annet antibiotikum i bruk. Fusidin frigjøres gradvis da den vandige suspensjonen av mikrokrystallinsk fusidinsyre er viskøs. Depoteffekten opprettholder effektive konsentrasjoner i øyet i opptil 12 timer, normalt er derfor dosering 2 ganger daglig tilstrekkelig.
Absorpsjon: God penetrasjon gjennom cornea til øyets forkammer.

Indikasjoner 

Konjunktivitt forårsaket av fusidinfølsomme bakterier hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Konjunktivitt forårsaket av Pseudomonas spp.

Bivirkninger

Svie i øyet og overfølsomhetsreaksjon kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå at tubens innhold forurenses under bruk. Samme tube skal ikke brukes til mer enn ett dyr. Unngå at tubens spiss kommer i direkte kontakt med øyet.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Ingen uheldige effekter på foster er vist.
Laktasjon: Går ikke over i melk.

Dosering 

1 dråpe dryppes i øyet 2 ganger daglig, vanligvis i 6-8 dager. Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet.

Overdosering/Forgiftning

Ingen spesifikk behandling. Det er relativt stor sikkerhetsmargin ved lokalbehandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter at tuben er åpnet: 1 måned.

Sist endret: 28.01.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.05.2016


 

Pakninger og SPC


Isathal vet., ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1%hund og katt5 g (tube)506968SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.