Kortikosteroid + antibiotikum.

QD07C C01 (Betametason, Fusidinsyre)GEL til hund: 1 g inneh.: Fusidinsyrehemihydrat tilsv. fusidinsyre 5 mg, betametasonvalerat tilsv. betametason 1 mg, karbomer, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), polysorbat 80, dimetikon, natriumhydroksid, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Gruppe III kortikosteroid (sterke) i kombinasjon med smalspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Betametasonvalerat: Virker antiinflammatorisk og kløestillende. Fusidinsyre: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Fusidinsyre har kraftig virkning overfor Staph. intermedius, Staph. aureus og Staph. epidermidis uavhengig av penicillinaseproduksjon. Virksomt også overfor streptokokker og corynebakterier. Det er ikke kryssresistens mellom fusidinsyre og andre klinisk anvendte antibiotika. Forekomsten av resistens overfor fusidinsyre er lav.
Absorpsjon: Betametasonvalerat: Kan absorberes. Fusidinsyre: Meget god penetrasjonsevne. Penetrerer ned i dypere lag av huden.

Indikasjoner 

Overflatepyodermier hos hund, f.eks. akutt fuktig dermatitt («hot spots») og intertrigo (hudfoldsinfeksjoner).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Soppinfeksjoner. Skabb forårsaket av Sarcoptes scabiae. Patologiske tilstander forårsaket av demodikose (Demodex canis). Dyp pyodermi (absorpsjon av kortikosteroider).

Bivirkninger

Lengre tids lokal applikasjon av kortikosteroider kan forårsake hudatrofi. Betametasonvalerat kan bli absorbert perkutant og forbigående gi nedsatt binyrefunksjon og immunsuppresjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Man bør unngå langvarig behandling og/eller behandling av store hudområder, fordi dette øker risikoen for bivirkninger. Unngå at hunden inntar preparatet ved å slikke behandlede hudområder. Benytt ev. halskrage. Kortikosteroider kan gi irreversibel hudskade. Perkutan absorpsjon kan gi skadelig effekt, spesielt ved bruk over lang tid og/eller på store hudområder, samt ved graviditet. Det anbefales å bruke hansker ved påsmøring av gelen og å vaske hendene etter påsmøringen. Ved ev. direkte kontakt med preparatet, skal hendene straks vaskes grundig. Bør ikke påføres av gravide.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige tisper pga. mulig fosterskadelig effekt.

Dosering 

Etter initial klipping og rensing: Påsmør passende mengde gel på det berørte området 2 ganger daglig i minimum 5 dager. Behandlingen bør fortsette 2 døgn etter symptomfrihet. Anbefalt maks. behandlingslengde er 7 dager. Hvis det ikke er bedring i løpet av 3 dager, eller tilstanden forverres, anbefales at diagnosen revurderes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Andre opplysninger 

Gelen smelter ut i affisert område og forener seg med huden etter applikasjon. Gelen hverken tilklistrer eller fetter.

 

Pakninger og SPC

Isaderm vet., GEL:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund15 g 146978C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.11.2014


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.05.2016