Hyobac App Multi Vet.

Salfarm Danmark A/S


Inaktivert vaksine mot Actinobacillus pleuropneumoni hos svin.

QI09A B07 (Actinobacillusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til svin: 1 dose (1 ml) inneh.: Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2 (stamme WSLB 3012), serotype 5 (stamme WSLB 3079) og serotype 6 (stamme WSLB 3075), APX I, II og III toksoid, mineralolje 0,2 ml, tiomersal 0,1 mg, natriumklorid maks. 9 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer dannelse av spesifikke antistoffer som hjelper til med å beskytte mot kliniske symptomer og som reduserer lungelesjoner forårsaket av infeksjon med Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2, 5 eller 6. Pleuropneumoni forårsaket av andre serotyper av A. pleuropneumoniae som produserer APX I, II og III toksoider, reduseres ved vaksinering. Begynnende immunitet: 21 dager etter revaksinasjon. Immunitetsvarighet: Minst 20 uker etter revaksinasjon.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av gris for å beskytte mot kliniske symptomer og for å redusere lungeskader som skyldes infeksjon med A. pleuropneumoniae serotype 2, 5 og 6.

Bivirkninger

Lett apati, tretthet og tremor er svært vanlig etter administrering og forsvinner spontant i løpet av noen timer. Oppkast er svært vanlig ved vaksinering umiddelbart etter fôring. Lokale reaksjoner (rødhet og/eller hevelse) er svært vanlig ved injeksjonsstedet, og forsvinner i løpet av noen dager. Forbigående økning i kroppstemperatur på opptil 1,1°C kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres. Inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd/finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om kun en liten mengde er injisert. Ta med pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer, må legen kontaktes igjen.

Interaksjoner 

Ingen informasjon om sikkerhet og effekt ved kombinasjon med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt.

Dosering 

Grunnvaksinasjon består av 2 doser: 1 dose (1 ml) fra 6 ukers alder. Revaksinasjon med samme dose 3 uker senere. Tilberedning/Håndtering: Romtempereres (15-25°C) og ristes før bruk. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Dyp i.m. injeksjon i muskelen bak øret.

Overdosering/Forgiftning

Dobbel dose har ikke gitt andre bivirkninger enn de som er beskrevet under Bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

 

Pakninger

Hyobac App Multi Vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
svin 100 ml (hettegl.) 434536 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Hyobac App Multi Vet. INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.12.2021


Sist endret: 06.11.2019