Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidlene i oversikten nedenfor har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av Legemiddelverket. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i legemidlet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


Oversikten er basert på de legemidler som har varenummer i apotekenes logistikksystemer, og som av den grunn er tatt inn i Legemiddelverkets FEST-database1. Varenummer gis ofte til legemidler uten markedsføringstillatelse når de oppnår et visst salgsvolum, men dette innebærer ingen myndighetsanbefaling eller kvalitetssikring. Oversikten oppdateres iht. FEST1 hver 14. dag.


For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må det søkes om spesielt godkjenningsfritak. Human- og veterinærlegemidler vurderes ulikt som følge av at de følger ulikt regelverk.

1FEST = Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Legemiddelverkets datagrunnlag for legemidler tilgjengelig i Norge.


For mer informasjon om godkjenningsfritak se Informasjon fra SLV om godkjenningsfritakA

ADEsan vet inj, oppl 50000 IE/25000 IE/50 mg «Boehringer Ingelheim»

Legemiddel på godkjenningsfritak

ADE-vit vet inj, oppl storfe,hest,gris,sau,geit 10 mill IE/100 ml/10 mill IE/100 ml/3 g/100 ml «Bioveta»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Adjusol TMP Sulfa vet mikst oppl kalv,lam,gris 83,35 mg/ml/16,65 mg/ml «Virbac»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Altresyn vet mikst oppl 4 mg/ml «CEVA»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Amoxinsol vet pulv til bruk i drikkevann 500 mg/g «Scanvet Animal Health»

Legemiddel på godkjenningsfritak

AMX vet kons til behandlingsoppl fisk 10 mg/ml «Pharmaq AS»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Apifor bikubeoppl 60 % w/w «Chemicals Laif S.p.A.»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Aquacycline vet inj, oppl storfe,sau,gris 180 mg/ml «Ceva Animal Health A/S»

Legemiddel på godkjenningsfritak

Auriplak vet ørebrikke 1,2 g «Virbac (2)»

Legemiddel på godkjenningsfritak