Det er problemer med visningen av nye og endrede preparatomtaler (SPC) for sentralt godkjente veterinære legemidler pga. endret publiseringsløsning på Europeisk nivå.