Barlind (Taxus baccata)

Toksisitet: Hele planten, bortsett fra den røde fruktkappen er giftig. Inntak av tørket plantemateriale og tygging på grener kan gi forgiftning. Hund: 2,3 g blader/kg kan gi dødsfall.

Klinikk: Symptomer vanligvis innen 2 timer. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, magesmerter), CNS-forstyrrelser (mydriasis, svakhet, skjelvinger, inkoordinasjon), dyspné. Ved alvorlig forgiftning hypotensjon, hypotermi, bradykardi, kramper, koma, akutt hjertesvikt.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kun tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak) hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Ro. Hjertemonitorering. Kramper kan behandles med diazepam. Atropin (Hund/katt: 0,02-0,04 mg/kg i.v. eller i.m.) tidlig i forløpet kan avhjelpe hjertesymptomene.