Iris/Sverdlilje (Iris spp.)

Toksisitet: Ved inntak av små mengder forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi moderat til alvorlig forgiftning.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, (blodig) diaré, magesmerter, anoreksi). Ved moderat til alvorlig forgiftning kan symptomer vedvare i timer til dager.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.