Jerusalemsøtvier (Solanum pseudocapsicum)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, magesmerter, diaré). I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige symptomer (takykardi, CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon) sees.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.