Tomatplante (Solanum lycopersicum)

Toksisitet: Moden tomat er spiselig. Grønne tomater og plantemateriale kan gi forgiftning.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi, magesmerter). Ved store inntak nevrologiske symptomer (ataksi, skjelvinger, svakhet, CNS-depresjon, forvirring), bradykardi.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. symptomatisk behandling.