Sagopalme (Cycas revoluta)

Toksisitet: Hund: Frøene er mest toksiske, men inntak av alle deler av planten kan gi forgiftning.

Klinikk: Hund: Symptomer kommer vanligvis innen få timer etter inntak. GI-symptomer (hypersalivasjon, (blodig) oppkast, (blodig) diaré/forstoppelse, magesmerter, anoreksi), letargi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning nevrologiske symptomer (ataksi, svakhet, kramper, koma) og leversvikt etter 2-3 dager.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert kan vurderes senere enn 2 timer etter inntak. Gjentatt kulldosering (3 ganger) hvis indisert. Væskebehandling, GI-beskyttende behandling, antiemetika. Symptomatisk behandling. Hos symptomatiske dyr monitorer leververdier daglig i 3 dager etter inntak. Normale verdier etter 72 timer tyder på liten fare for leverpåvirkning. Ved økning monitorer hver uke til normalisering.