Rogn (Sorbus aucuparia)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, magesmerter).

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.