Rabarbra (Rheum rhabarbarum)

Toksisitet: Stilken er spiselig. Bladene inneholder oksalsyre. Ved små inntak av blader forventes ingen til lette symptomer. I sjeldne tilfeller kan inntak av større mengder blader gi moderat til alvorlig forgiftning.

Klinikk: Vanligvis lette GI-symptomer (hypersalivasjon, anoreksi, oppkast, diaré). Ved moderat til alvorlig forgiftning CNS-depresjon, skjelvinger, koma. Akutt nyresvikt kan utvikles ved alvorlig forgiftning 24-36 timer etter inntak.

Behandling: Behandling er sjelden indisert ved små inntak. Ved store inntak ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer nyreverdier, elektrolytter og kalsium daglig. Væskebehandling. Symptomatisk behandling.