Påske- og pinselilje (Narcissus spp.)

Toksisitet: Ved inntak av små mengder forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan i sjeldne tilfeller gi moderat til alvorlig forgiftning. 4 løk til 1,4 kg hund ga lett til moderat forgiftning.

Klinikk: Vanligvis raskt innsettende symptomer. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, magesmerter, anoreksi), letargi er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer. Ved moderat til alvorlig forgiftning dehydrering, hypotensjon, bradykardi.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert ved store inntak. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling.