Gran (Picea spp.)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Store inntak av nåler kan i sjeldne tilfeller gi fremmedlegeme problematikk.

Klinikk: Oppkast, anoreksi, magesmerter, svakhet. Symptomer er vanligvis lette og selvbegrensende.

Behandling: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.