Avocado (Persea americana)

Toksisitet: Hund/katt: Lav akutt toksisitet.
Andre arter: Potensielt alvorlig.

Klinikk: Hund/katt: Oppkast, diaré.
Andre arter: Symptomer 12 timer-3 dager etter inntak. Ikke-infeksiøs mastitt, dyspné, arytmier.

Behandling: Hund/katt: Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.