Lobelia (Lobelia spp.)

Toksisitet: Inneholder lobelin.

Klinikk: GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, diaré, magesmerter), CNS-depresjon. Ved større inntak dyspné, kramper, arytmier.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.