Løk

Toksisitet: For hvitløk og «matløk» se Løk under Andre forgiftningsagens. Ved inntak av planteløk se de respektive artene.