Hortensiaarter (Hydrangea spp.)

Toksisitet: Inntak av planten gir vanligvis lett forgiftning.

Klinikk: Symptomer kommer få minutter til 2 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, brekninger, oppkast, diaré, magesmerter), svakhet er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 6 timer.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling.