Porselensblomst (Hoya spp.)

Toksisitet: Hund/katt: Lav akutt toksisitet. Svært toksisk for fugl.

Klinikk: Lette GI-symptomer.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.