Liljer (Lilium spp. og Hemerocallis spp.)

Toksisitet: Hund: Lav akutt toksisitet. Forventes ingen til lette symptomer. Katt: Ethvert inntak (også pollen) er potensielt alvorlig.

Klinikk: Hund: Store inntak kan gi lette GI-symptomer. Katt: Svært nefrotoksisk. Oppkast, hypersalivasjon, anoreksi, letargi vanligvis innen 1-3 timer etter inntak. Forbigående bedring forekommer. Fra 12-72 timer etter inntak polydipsi, polyuri, CNS-depresjon, dehydrering, anuri, nyresvikt. Avvik på urinanalyse kan forekomme fra 12 timer etter inntak. Avvik i nyreverdier kan forekomme fra 18-24 timer etter inntak. Kramper og pankreatitt er rapportert i sjeldne tilfeller.

Behandling: Hund: Behandling er sjelden indisert.
Katt: Behandling er anbefalt ved alle inntak. Tidlig og aggressiv behandling er viktig. Ventrikkeltømming hvis indisert. Engangsdose kull er anbefalt. Vask med mildt håndsåpemiddel er anbefalt ved risiko for pollen i pelsen. Væskebehandling i.v. er svært viktig for å forhindre anuri. Behandlingsstart senere enn 18 timer etter inntak gir dårlig prognose. Anbefalt dose: 130 ml/kg/dag i minst 48 timer. Fortsett væskebehandling til normalisering av nyreverdier. Monitorer urin, blodverdier og elektrolytter hver 12-24 time under behandlingen. Ved anurisk nyresvikt kan dialyse forsøkes.