Snøklokke (Galanthus nivalis)

Toksisitet: Ved små inntak forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi lett til moderat forgiftning.

Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, diaré).

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling.