Acai (Euterpe oleracea)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: Selvbegrensende, lett oppkast forekommer.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.