Julestjerne (Euphorbia pulcherrima)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast) kan forekomme. Symptomer er vanligvis lette og selvbegrensende.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.