Gullranke (Epipremnum areum)

Toksisitet: Inneholder uløselige kalsiumoksalatkrystaller.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis få minutter etter inntak. Smerte, irritasjon i munnhule, hypersalivasjon, anoreksi. I sjeldne tilfeller oppkast, diaré. Vanligvis bedring etter 2-4 timer og symptomfrihet innen 12-24 timer.

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ved store inntak eller kraftige symptomer symptomatisk behandling.