Draketre (Dracaena spp.)

Toksisitet: Katt: Spesielt toksisk.

Klinikk: Hund: Oppkast, hypersalivasjon, anoreksi, ataksi, CNS-depresjon.
Katt: Mydriasis, GI-symptomer (magesmerter, (blodig) oppkast, hypersalivasjon, anoreksi), svakhet, CNS-depresjon, ataksi, takykardi, dyspné.

Behandling: Hund: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
Katt: Behandling anbefalt ved alle inntak. Ventrikkeltømming hvis indisert. Kull er anbefalt. Væskebehandling er viktig. Symptomatisk behandling.