Tidløs (Colchicum autumnale)

Toksisitet: Inneholder kolkisin.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, hematemesis, (blodig) diaré), CNS-depresjon innen 12-24 timer etter inntak. Fra 24-72 timer etter inntak forverring med svakhet, ataksi, parese, multiorgansvikt, kollaps. Dødsfall kan inntreffe etter flere dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.