Klivia (Clivia miniata)

Toksisitet: Løken er spesielt toksisk.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré). Ved større inntak skjelvinger, lavt blodtrykk, kramper, arytmier.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.