Krysantemum (Chrysanthemum spp.)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Trolig lav akutt toksisitet.

Klinikk: GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré), inkoordinasjon.

Behandling: Gi drikke. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.