Orkidé (Phalaenopsis, Cattleya m.fl.)

Toksisitet: Ikke toksisk.

Klinikk: Plantemateriale er tungtfordøyelig. Store inntak av selv ikke-toksiske planter kan gi lette GI-symptomer.

Behandling: Behandling er sjelden indisert.