Chili (Capsicum spp.)

Toksisitet: Inneholder capsaicin.

Klinikk: GI-symptomer (brennende følelse, oral irritasjon, oppkast, diaré).

Behandling: Gi drikke, skyll munnen. Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.