Brunfelsia (Brunfelsia spp.)

Toksisitet: Inntak av alle deler av planten kan gi forgiftning. Dødsfall er sett hos hund.

Klinikk: Symptomer kommer 30 minutter til flere timer etter inntak. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi), CNS-symptomer (ataksi, vokalisering, skjelvinger, uro, svakhet, nystagmus, kramper). Kramper kan vedvare i flere dager.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ro (kramper kan utløses av ytre stimuli). Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.