Bjørnekjeks (Heracleum spp.)

Toksisitet: Inneholder furokumariner som gir fototoksiske hudreaksjoner etter soleksponering.

Klinikk: Symptomer kan komme få timer etter eksponering. Peroral eksponering: Oppkast, erytem, blemmer, ulcerasjoner. Hudeksponering: Erytem, blemmer, ulcerasjoner.

Behandling: Skyll eksponerte områder. Unngå soleksponering. Ev. symptomatisk behandling.