Berberis (Berberis vulgaris)

Toksisitet: Begrenset erfaring med forgiftning. Bærene er trolig ikke toksiske. Andre plantedeler har lav akutt toksisitet. Tornene kan gi skader.

Klinikk: GI-symptomer (oral irritasjon, oppkast).

Behandling: Gi drikke. Behandling er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.