Asparges (Asparagus spp.)

Toksisitet: Små inntak av planten gir vanligvis ingen til lette symptomer. Inntak av bær kan gi lett forgiftning.

Klinikk: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, magesmerter og diaré).

Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.