Lønn (Acer spp.)

Toksisitet: Hund/katt: Ikke toksisk. Svært toksisk for hest.

Klinikk: Hund/katt: Plantemateriale er tungtfordøyelig. Store inntak av selv ikke-toksiske planter kan gi lette GI-symptomer.

Behandling: Hund/katt: Behandling er sjelden indisert.