Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QC09C A
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte preparater
QC09C A06
Kandesartan
QC09C A06
Kandesartan
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. <1 mg/kg forventer ingen til lette symptomer. Katt: 3,2 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 
Klinikk: Hypotensjon, bradykardi/takykardi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QC09C A07
Telmisartan
QC09C A07
Telmisartan
 
Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. 15 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus.
 
Klinikk: Letargi, anoreksi, oppkast, skjelvinger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.